Sắp xếp lại mạng lưới trường học, lớp học, và đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017c- 2020
Số ký hiệu văn bản 41-CT/TU
Ngày ban hành 30/08/2017
Ngày hiệu lực 30/08/2017
Trích yếu nội dung Sắp xếp lại mạng lưới trường học, lớp học, và đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017c- 2020
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Đức Thanh
Tài liệu đính kèm Chi thi 41.pdf
TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẮC HÀ
Địa chỉ: Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào Cai
Email: thptbacha2@laocai.edu.vn
SĐT: 0214 3864014